මව්වරුන් 20 දෙනෙක් වෙනුවෙන් සිදුකල දෙවන තුලාබාර පින්කම …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

 

පසුගිය දිනක අපි දෙවන වතාවටත් සුවිශේෂ පින්කමක් කලා. ඒ තුලාබාර දාන පින්කම. ගැබිනි මවුන් තරාදියක හිදුවා ඒ බරට වියලි ආහාර හා අත්‍යාවශ්‍ය උපකරන පරිත්‍යාගය සිදු කෙරුනා …

.මේ වෙනුවෙන් පහත පින්වත් පිරිස දාකත්වය ලබා දුන්න …

 

මංගලිකා අක්කා ——————-රු 210,000.00
අශාන්ත ආරියදාස මහතා———-රු 30,000.00
කුමාර උපුල් මහතා——————රු 20,000.00
Kusume Hunuqe මහත්මිය ———-රු 15,000.00
සුරේෂා ගමාරච්චි මහත්මිය——- රු 15,000.00
ගයාෂි අබේවීර නංගි—————- රු 15,000.00
සේපාලිකා නංගි ———————රු 15,000.00
දිශානි පෙරේරා නංගි —————රු 15,000.00
සුජානි ලක්ෂිකා මහත්මිය———- රු 15,000.00
එරංග අමරකෝන් මහතා ———-රු 15,000.00
අවන්ත ඕපාත මහතා—————රු 15,000.00
කුලන වීරක්කොඩි මහතා———–රු 15,000.00
රසික සම්පත් මහතා——————රු 7350.00
Chint Di මහතා ————————-රු 4000.00
යොහානිද සිල්වා මහත්මිය———–රු  2000.00
විකසිත සදකැලුම් මහතා ————-රු 1000.00
රදීකා නුවන්ති නංගි ——————–රු 500.00
චතුරි විසුම්පෙරුම නංගි—————-රු 500.00
හිරන්ත මදුසංඛ මහතා—————–රු 500.00
නිශානි අනුරාධා නංගි——————-රු 500.00
——————————————————

තුලාබාර පින්කමට මෙතෙක් ලැබීම් රු 411,350.00

Read More

මහා සංඝයා උදෙසා කල සිවුරු සහ පාවහන් පූජාව ….

By | Uncategorized | No Comments

 

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සුජානි ලක්ෂිකා මහත්මිය රු 42,000.00
දීප්තිකා ධර්මපාල මහත්මිය රු 6000.00
———————————————–
මුලු ලැබීම් ——————-රු 48,000.00

වියදම්
සිවුරු සදහා වියදම –රු 24,900.00
පාවහන් සදහා වියදම රු 7792.00
—————————————-
මුලු වියදම ————රු 32,692.00

ඉතිරි මුදල ( 48,000.00 – 32692.00 ) = රු 15,608.00 ක් ඊලග සිවුරු පූජාවට යොමු කලා …

Read More

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම – 08 අදියර …

By | Uncategorized | No Comments

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම – 08 අදියර …

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා. මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්‍ය, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.
විස්තර නරඹන්න.
.
පලමු අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mc
http://sasuna.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

දෙවන අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mj
https://sasuna.blogspot.com/2020/04/02.html

Read More

මහා සංඝයා ඇතුලු දුම්රිය මගීන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කල උෂ්ණත්වමානය …  (Thermometer)

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගිය දිනක අපි කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථානයට උෂ්ණත්වමානයක් (Thermometer) පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනා …

දායකත්වය පින්වත් ප්‍රශාන්ත මහතා විසිනි රු 15,900.00

පින්වත් මහතා සිදු කලේ ජාතික යුතුකමක්. කොවිඩ් 09 න් වෛරසයෙන් ලොකයම අඩපණ වෙලා තියන අවස්ථාවක මහා සංඝයා ඇතුලු  දුම්රිය මගීන් වෙනුවෙන් සිදුකල මේ පරිත්‍යාගය ඉතාම වටිනා එකක්.

Read More

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම  – 07 අදියර …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

 

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා.  මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්‍ය, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.

විස්තර නරඹන්න.

පලමු අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mc
http://sasuna.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

දෙවන අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mj
https://sasuna.blogspot.com/2020/04/02.html

තුන්වන අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mm
https://sasuna.blogspot.com/2020/04/03.html

හතරවන අදියර
https://wp.me/p4XCOM-Mu
https://sasuna.blogspot.com/2020/04/04.html

පස්වන පියවර
https://wp.me/p4XCOM-MB
https://sasuna.blogspot.com/2020/05/05.html

හයවන අදියර
https://wp.me/p4XCOM-MH
http://sasuna.blogspot.com/2020/05/06.html

පහත පින්වත් පිරිස අපිට ආධාර කලා …

ලැබීම්

හයවන පියවරෙන් ඉතිරි මුදල——————– රු 2284.00

චින්තක හෙට්ටිතන්ත්‍රී මහතා——————රු 100,000.00

ගයාෂි අබේවීර නංගි——————————රු 40,000.00

කවිදු ඌශාන් මහතා——————————රු 20,000.00

හාන් බස්නායක මහතා—————————රු 20,000.00

කපිල විමලරත්න මහතා————————–රු 20,000.00

ක්‍රිශාන්ත ගමගේ මහතා————————–රු 20,000.00

ජිනේන්ද්‍රා චාන්දනී සොයුරිය———————-රු 10,000.00

අවන්ත විතාරණ මහතා—————————-රු 5000.00

දීප්තිකා ධර්මපාල මෙනෙවිය———————–රු 5000.00

ගිචානක රංග මහතා——————————–රු 5000.00

ඉරාණි පුෂ්පිකා මහත්මිය————————–රු 3000.00

රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර මහතා————————-රු 5,000.00

සංජීව බණ්ඩාර මහතා—————————–රු 2,500.00

———————————————————————

හත්වන පියවර සදහා මුලු ලබීම් ————— රු 257,784.00

Read More