තුන්වන අටුවා සහ හතරවන ටීකා පූජාව ….

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

අප විසින්පසුගිය දින අටුවා ටීකා පූජාවක් සිදුකලා. ඒ  පදවිය ගල්පියුම ආරණ්‍ය සේනාසනයටයි.

මේ වෙනුවෙන් පූර්ණ මූල්‍ය දායකත්ය ලබාදුන්නේ පහත පිරිස විසින් ….

මුලු වියදම්.
අටුවා සහ ටීකා රු 72,340.00
වානේ අල්මාරිය රු 18,000.00
———————————–
මුලු වියදම්         රු 90,340.00

Read More

දඹුල්ලේදී සිදුකල දාහතරවන ත්‍රිපිටක පූජාව ….

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

පින්වත් මිතුරියකගේ  මේ වෙනුවෙන් සියලු වියදම් දරන ලද්දේ පින්වත් කුමෝශා අබේවීර නංගි විසින්.

වියදම්

ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ සදහා වියදම රු 97,640.00
අල්මාරිය සදහා වියදම —————–රු 18,000.00
ප්‍රවාහන වියදම ————————–රු 16,000.00
———————————————————-
මුලු වියදම—————————— රු 131,640.00

පින්වත් යාලුවනේ බුදු හාමුදුරුවො දේශනා කරන්නෙ ධර්මදානයේ ඵල විපාක මෙච්චරය කියන්න බැහැ.

Read More

මාණික්කමඩුවේදී සිදුකල ධජ පතාක පූජාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගියදවසක අපි මාණික්කමඩුව පින්බිමේදී ධජ පතාක පූජාවක් සිදුකලා. අන්තවාදයෙන් දැඩි බලපෑම් ඇති මාණික්කමඩුව පින්බිම බොහෝ ඈතට පෙනෙන පරිදි මෙම බෞද්ධ කොඩිය ලෙල දෙන්නට සැලැස්වා.

මේ වෙනුවෙන් පූර්ණ නායකත්වය දැරුවේ පින්වත් ප්‍රශාන්ත මහතා විසින්.

වියදම්…

යකඩ සදහා වියදම ————— රු  14,500.00
තීන්ත සදහා වියදම—————- රු   1,800.00
කොඩිය සදහා වියදම ————–රු  3,500.00
වැඩකුලී——————————–රු 5,000.00
ප්‍රවාහන වියදම———————–රු 8,500.00
——————————————————

මුලු වියදම ————————–රු  33,300.00

Read More

අම්පාර මාණික්කමඩුවේදී සිදුකල තුන්වන වස් ආරාධනාව …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

මහා වස්සාන සමය වෙනුවෙන් ඇසල පුන් පෝදින වස් ආරාධනාව සිදුකරනු ලැබුවා. අම්පාර මාණික්කමඩු විහාස්ථානයේදීයි. ….

මෙහිදී වස් ආරාධනාව සමග පිරිකර පූජාව සිදු කෙරුනු අතර විහාරස්ථානයට තුන් මාසය පුරාම කිසිදු අඩුවක් නොවන්නට පිරිකර පූජා කෙරුනා.

එහිදී  කිරිපිටි, සිද්ධාලේප, රේසර්, බුරුසු, දත්බේත්, සබන්, වැසිකිලි පවිත්‍ර දියර, ආදිය මෙන්ම ආරන්‍යයට අවශ්‍ය වියලි ආහාර පූජාවක්ද සිදු කලා. ඒ වෙනුවෙන් වැයකල මුදල රු 16,739.00 ක්.

අංගසම්පූර්ණ දැහැත් වට්ටිය හා ගමන් වියදම් මේ සදහා එකතු වෙනවා.

ගමන් වියදම රු 10,000 ආසන්න මුලක් වැය උනා.

Read More

පදියතලාවේදී සිදුත දෙවන වස් ආරාධනය …

By | Uncategorized | No Comments

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

මහා වස්සාන සමය වෙනුවෙන් ඇසල පුන් පෝදින වස් ආරාධනාව සිදුකරනු ලැබුවා. පදියතලාව බුදුරාපොත ශ්‍රී සම්බුද්ධරාආරණ්‍ය සේනාසනයේදියි ….

මෙහිදී වස් ආරාධනාව සමග පිරිකර පූජාව සිදු කෙරුනු අතර විහාරස්ථානයට තුන් මාසය පුරාම කිසිදු අඩුවක් නොවන්නට පිරිකර පූජා කෙරුනා.

එහිදී රත්ති කිරිපිටි, සිද්ධාලේප, රේසර්, බුරුසු, දත්බේත්, සබන්, වැසිකිලි පවිත්‍ර දියර, ආදිය මෙන්ම ආරන්‍යයට අවශ්‍ය වියලි ආහාර පූජාවක්ද සිදු කලා. ඒ වෙනුවෙන් වැයකල මුදල රු 10,492.00 ක්.
Read More