පින්වත් මිතුරන් දෙදෙනෙකුගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ආර්ථික අපහසුකම් ඇති පාසැලක දරුවන්ට නිල ඇදුම් සහ පාසැල් උපකරණ ලබාදුන් වගයි. ... - IFBC Organization | Our Projects

Posted by | October 25, 2014 | All Posts | No Comments

කුරුණෑගල පොතුහැර ගම්මන ප්‍රාාථමික විද්‍යාලයේ දූ දරුවන් දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ අධාපන කටයුතු සිදුකරන බව අපිට දැනගන්නට ලැබුන. ඒ නිසා ඒ දරුවන් වෙනුවෙන් යම්කිසි පරිත්‍යාගයක් සිදු කරන්නට අපේ සිත්වල ඇති උක බලාපොරොත්තුවක් කමයි මේ අයුරින් මුදුක් පැමිනුනේ.

මේ වෙනුවෙන් ධන පරිත්‍යාගයන් සිදුකලේ ඩුබායි වල සේවයේ නියුතු සදත් නාකන්දල අයියාත් ප්‍රංශයේ සේවයේ නියුතු ඉෂාර ප්‍රනාන්දු පින්වත් අය්යාත් යන දෙදෙනායි. විශේෂයෙන්ම අපේ සදත් අයියගෙ උපන්දිනය මේ මාසෙ ( සැප්තැම්බර්) 30 දිකට යෙදීම නිසා අයියට දීර්ඝායුෂ පතා අයිය මේ පින්කමට දායක උනේ.

මේ වෙනුවෙන්

සදත් නාකල්දල අයිය රු. 30,000.00
ඉෂාර ප්‍රනාන්දු අයිය රු. 8500.00

පින්කමට අදල සියලු ඡායාරූප පහලින් දක්වල තියෙනව.

ඉතින් මේ වෙනුවෙන් දායක වූ සදත් අයියාටත්, ඉෂාර අයියාටත් මේ වෙනුවෙන් අප්‍රමාණවත් පින් අනුමෝදන් වෙනව.   උදව් කල ඔබ සියලු දෙනාටම මේ පින්කමේ අප්‍රමාන ආනිසංශ බලයෙන් යහපතම උදාවේවා…
ඔබ වන් පින්වත් දූ පුතුන් සැදු පින්වත් දෙමාපියන්ට දීර්ගායුෂ වේවා. ඔවුන් මියගොස් ඇත්නම් ඒ ඇත්තන්ට මේ පිංකමේ බලෙන් අනන්තවත් දිව්‍ය සලු, දිව්‍ය ආභරණ, දිව්‍ය ආහාර ලැබේවා … ඔබේද   දූ දරුවන්ගේද සියලු අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා … සියලු විභාග කඩඉම් ජයගන්නට මේ කුසලය හේතු වාසනා වේවා …
‍ඔබටත් නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම මූලක අවශයතාවයන් වලවත් අඩුපාඩු නොවේවා … සියලු සැප සම්පත් පහල වේවා … ඔබ කරන කියන සෑම කටයුත්තක්ම සාර්ථක වේවා. වි‍ෙශ්ෂයෙන්ම මේ මස 2014 සැප්තුම්බර් 30 වැනි දින උපන්දිනය සමරන සදත් නාකන්දල අයියාට දීර්ඝායුස ‍ලැබේවා. තවත් වැඩි වැඩියෙන් මෙවන් පින්කම් සිදුකරන්නට ශක්තිය ධර්යය ලැබේවා. දයාබර ඊෂාර අයියාටත් ඒ අයුරින්ම දීර්ඝායුෂම ලැබේවා.

බුදුන් වදාල මගයමින් අප්‍රමාන පින්කම් කරන ඔබ සියලු දෙනාටම පතන බෝධියෙන් අජරාමර සංඛ්‍යාත අමා මහ නිර්වාණ සුවයම ලැබේවා …

පාසැලක දරුවන්ට නිල ඇදුම් ලබාදීම

පාසැලක දරුවන්ට නිල ඇදුම් ලබාදීම – ගම්මන

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page